Plantas de Piadela - árboles ornamentales

Localización e contacto

Viveiro

15319 Piadela - Betanzos

Oficinas

Juana de Vega 29 3º
15004 A Coruña

Teléfonos

981 770 006 - Viveiro
981 223 709 - Oficina
981 223 704
981 226 797 - Fax

Información Xeral

info@plantasdepiadela.com

Pedidos

pedidos@plantasdepiadela.com